Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon.
In de Service Packs van Exact Globe(+) die vanaf juni beschikbaar komen, zijn de nieuwe minimumlonen toegevoegd die gelden vanaf 1 juli 2023.  Hierdoor kan je je salarisadministratie uitvoeren met deze nieuwe gegevens en zal je dit ook terugzien op de salarisstrook. De beschikbaarheid van de nieuwe Service Packs staat gepland op 6 juni.