Privacy verklaring

Doeleinden verwerking
Sense-IT verwerkt uw persoonsgevens met als doel: de website van Sense-IT te beveiligen, te optimaliseren en u te informeren over nieuwe diensten en producten van Sense-IT en van onze gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking
Sense-IT  verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardige belang(en) van Sense-IT of van een derde: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van Sense-IT ter bescherming tegen cyberaanvallen van buitenaf. Het is voor Sense-IT ook noodzakelijk om de klantenbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website. In het kadere van de ‘zorgplicht’, wil Sense-IT haar klanten informeren over de diensten die zij afnemen.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Sense-IT. De volgende gegevens zijn niet verplicht: adres, telefoonnummers, bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Sense-IT verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Sense-IT heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (ip-adressen, internet providere, locatiegegevens, e-mailadressen, apparaatgegevens, namen, telefoonnummers) uit de volgende bron(nen) verkregen: Verkoopovereenkomst, contactformulier, Google analytics en Mailchimp.

Dit betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Sense-IT verstrekt uw persoonsgegevens aan websiteanalyse bureaus waar informatie van bezoekers van de Sense-IT website worden verzameld. Ook verstrekt Sense-IT uw persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van Sense-IT.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Uw persoonsgegevens kunnen door Sense-IT via Google analytics (IP-anonymsering is ingeschakeld) en Mailchimp (nieuwsbrieven) worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan Sense-IT uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn volgende waarborgen getroffen:

  • De organisaties in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegevens is aangesloten bij het Privacy Shield

Meer informatie over de voornoemde door Sense-IT getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkenen verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Sense-IT. Zie verderop in dit privacystatemen voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Sense-IT worden bewaard voor een duur van 24 maanden.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Betreffende de nieuwsbrief dan kunt uw zichzelf op ieder gewenst moment uitschrijven. Als betrokkene heeft u ook het recht Sense-IT te verzoeken de persoonsgevens die u zelf aan Sense-IT heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Sense-IT doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door het verzoek schriftelijke via e-mail of per post indienen. Daarbij moet vermeld worden om welke gegevens het gaat en van welke periode de gegevens gewenst zijn. Bij deze verzoeken wij u om indentificatie vragen.

Sense-IT B.V.

Nijbracht 144
7821 CE  Emmen
info@sense-it.nl
0591-652400

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sense-IT, neem dan contact op met Sense-IT via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.