Sense-IT is een kei in innoveren

Mede door snelle veranderingen in de markt hebben wij besloten binnen Sense-IT om naast het doorvoeren van innovaties binnen Exact, ook de focus te leggen op innovaties in combinatie met Exact. Hier kwamen wij als organisatie al snel in aanraking met de mogelijkheden die webapplicaties ons zouden kunnen bieden. Wij hadden in 2016 ervoor gekozen om diverse webapplicatie bouwers te benaderen voor het ontwikkelen van allerhande applicaties; echter dit bleek geen succes. Het ontbreken van kennis en ervaring binnen deze organisaties was hier de grootste oorzaak van. Derhalve heeft het management in juni 2017 besloten om de kennis van webapplicaties binnen Sense-IT in huis te halen door het inhuren van kennis op dit gebied gedurende de periode augustus 2017 t/m december 2017. Dit met als doel om met deze kennis een nieuwe business Unit op te gaan zetten, waarin wij zelf applicaties aanbieden aan onze klanten. Deze propositie is uniek omdat kennis van ERP (Exact) en kennis van het bouwen en beheren en integreren van webapplicaties met Exact onder één dak te verkrijgen zijn.

Om dit project mogelijk te maken hebben wij gebruik mogen maken van een Europese subsidie. De zogenaamde KEI regeling 2017.

Sense-IT heeft gedurende een periode van vijf maanden externe expertise ingehuurd op het gebied van het ontwikkelen, koppelen en beheren van webapplicaties. Doelstelling hierbij was dat deze kennis overgedragen zou worden aan het bestaande development team. Hierbij komt het functioneel en technisch uitdenken van de applicatie om de hoek kijken alsmede het fysiek programmeren van de applicatie alsmede van de benodigde connectoren met Exact op basis van de laatste technologieën. Deze kennis ontbrak binnen Sense-IT medio 2017.

Na het vergaren van deze kennis en knowhow hebben wij ons ten doel gesteld om in 2018 vanuit Sense-IT een aantal webapplicaties te gaan ontwikkelen, welke geïntegreerd zullen gaan worden met de software van Exact. Hiermee hebben wij ons een unieke propositie vergaart in de markt.