Het wetsvoorstel ‘Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten’ implementeert de Richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging intracommunautair handelsverkeer.

Dit moet verbeteringen (btw quick fixes) aanbrengen in:

  • De btw-regelgeving over de voorraad die een ondernemer aanhoudt in een andere lidstaat op afroep van een hem bekende afnemer.
  • Een regeling voor zogenoemde ketentransacties, waarmee wordt bepaald welke van de leveringen in die keten als de intracommunautaire levering geldt.
  • Het bewijs van het intracommunautaire vervoer van goederen naar andere lidstaten.
  • De status van het btw-identificatienummer.

De eerste twee onderdelen worden met dit wetsvoorstel geregeld. Het derde onderdeel is al geregeld met een aanpassing van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/20113 over bepaalde vrijstellingen voor intracommunautaire handelingen. Het laatste onderdeel wordt gerealiseerd door een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit OB 1968.

Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor Exact Globe?

U dient mogelijk bij grens-overschrijdende debiteuren binnen de EU een BTW nummer te vullen en deze dient ook verplicht op de faktuurlayout vermeld te worden per volgend jaar.