Door een fout in de publicatie van cijfers in de staatscourant hebben diverse pensioenmaatschappijen wijzigingen doorgevoerd in de percentages, franchises en maxima. Hierdoor zijn de gegevens van deze CAO’s in Exact ook niet goed gewijzigd bij de laatste updates van Exact Globe.
 
Op dit moment zijn de volgende Cao’s gewijzigd:
 • Cao’s 2801 Taxivervoer, Cao 3001 Besloten Busvervoer, Cao 3201 en Cao 3202 Goederenvervoer

  Franchise gewijzigd van 13111,00 naar 13113,00.

  Dit kan handmatig aangepast worden in de pensioencomponenten

 • Cao 3301 Horeca en Cao 3401 Contractcatering. Franchise is gewijzigd naar 11614.00 Maximum naar 39676.00.

  Dit kan handmatig in de pensioencomponenten aangepast worden.

 • Cao 0901 Grafimedia De percentages van de pensioencomponenten zijn gewijzigd.

  component 09090101 van 13.70% naar 13.64%
  component 09090102 van 9.05% naar 9.01%
  component 09090117 van 2.05% naar 2.50%

  Dit dient aangepast te worden in menu [Componenten, Onderhouden] als bij de medewerkers.

  Hiervoor zijn 2 opties:

  1. Handmatig aanpassen in alle componenten bij zowel component als bij de medewerkers
  2. Via de componentenwizard de componenten verwijderen bij de medewerkers. Daarna het component verwijderen bij [Componenten, Onderhouden] om daarna de CAO-wizard opnieuw te doorlopen nadat de update is gedownload.