Product Update 419/420/421: Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2021 wordt ondersteund

In Exact Globe Next heeft u de mogelijkheid om de btw-aangifte, correctie aangifte en/of icp-aangifte via Digipoort te versturen naar de Belastingdienst. Dit kunt u uitvoeren via het menupad [Systeem, Algemeen, Aangiftebeheer, Verzenden via Digipoort].

Voor het versturen van de aangifte wordt op de achtergrond gebruik gemaakt van de Nederlandse taxonomie. Ieder jaar wordt deze taxonomie bijgewerkt op basis van wijzigingen die de Belastingdienst doorgeeft. Exact voert hiervoor wijzigingen door in de software zodat u uw aangiften succesvol via Digipoort kunt blijven aanleveren bij de Belastingdienst.

De wijzigingen voor 2021 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update.

Het is belangrijk dat u over deze aanpassingen beschikt voordat u de eerste aangifte voor 2021 verstuurt. Bij het versturen van de maandelijkse aangifte voor januari, is de deadline voor het versturen eind februari 2021. Bij het versturen van de kwartaalaangifte voor het eerste kwartaal van 2021 is de deadline het eind van april 2021. Voor die tijd dient u dus over de aangepaste programmatuur te beschikken.

Deze wijziging is beschikbaar vanaf product update 419SP15, 420SP8, en 421SP2.