IBAN per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 mogen geen BBAN nummers gebruikt worden. Dat wil zeggen banknummers van 10 posities in de oude stijl. Je mag vanaf dan alleen nog maar IBAN nummers gebruiken. Ook zullen banken gaan stoppen met het uitgeven van elf-proef nummers. Dit betekent dat u in Exact ook geen gebruik meer kunt maken van de banktypes NL (elfproef nummers) en PB (gironummers). Voor IBAN nummers hanteert Exact Globe de banktypes IBA (IBAN) en NLI (Nederlandse IBAN Nummers) die gebruikt kunnen worden.

Ieder volledig Nederlands IBAN van 18 cijfers en letters blijft natuurlijk uniek. Bovendien voldoen alle geldige IBANs reeds aan een zogeheten ‘mod-97’ controle die de elfproef overbodig maakt. Door de laatste tien cijfers van iedere Nederlandse IBAN niet meer centraal uit te geven en de elfproef af te schaffen, sluiten we vanaf 2020 volledig aan op de internationale standaard voor IBAN.

Tijd om uw administratie te gaan controleren opdat al uw debiteuren en crediteuren voorzien zijn van een IBAN Nummer. Om te voorkomen dat u in de toekomst nog ‘oude stijl’ BBAN nummers invoert kunt u bij het onderhoud van de landen (Systeem – Algemeen – Landen) per land in de EU aangeven wat het standaard banktype is die gebruikt wordt in het onderhoud van de debiteur of crediteur.