“The License for Editor is not valid. You are using a trial license and the trial period has expired. If you would like to extend your trial period, please write to support@cuteSoft.net

Deze foutmelding verschijnt sinds dit weekend (12/13 december 2020) bij het aanmaken en bewerken van documenten etc. in Exact Synergy.

Dit issue is bekend bij Exact en er zal met hoogste prioriteit gewerkt worden aan een oplossing!

Deze melding treft alle klanten die werken met de Exact Synergy Enterprise.

Zodra er meer bekend is dan zullen wij u hier verder over informeren via dit bericht.

Meerdere foutmeldingen:

“Er heeft zich een probleem voorgedaan
Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie”

Het betreft het onderdeel “Document Editor” waar het probleem speelt.

 

Oplossing probleem:

  • Download: dit ZIP bestand
  • Pak het ZIP bestand uit
  • Plaats het bestand “cuteeditor.lic” in de BIN map van uw Exact Synergy installatie
  • Hierbij overschrijft u het reeds aanwezige bestand
  • Hierna dient u de IIS (Internet Information Services) te herstarten.

Voor deze akties heeft u mogelijk assistentie nodig van uw systeembeheerder!