avg2018-nl

Is uw organisatie al voorbereid op de komst van de nieuwe privacywet- en regelgeving? Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of privacyverordening, van kracht zijn en gelden voor alle organisaties in Europa die persoonsgegevens verwerken. De AVG bevat zeer gedetailleerde verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken om die gegevens te beschermen en breidt de privacyrechten van consumenten, werknemers, burgers en patiënten verder uit.

AVG Nieuwe europese privacywetgeving

Wat betekent dit voor de software van Exact?

U registreert hierin persoonsgegevens o.a. in de stamgegevens (debiteuren/crediteuren/medewerkers/prospects/leads/projecten) maar ook in mutaties, documenten en verzoeken.

Deze informatie zult u indien iemand hierom vraagt moeten vernietigen. Dat wil zeggen dat u de persoonsgegevens gaat anonimiseren.

In toekomstige versies van Exact zal hiervoor functionaliteit geïntroduceerd worden om makkelijk persoonsgegevens terug te vinden en analyseren ook wanneer dergelijke informatie wordt uitgewisseld met andere software. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de informatie te kunnen anonimiseren.

Dus wat er moet gebeuren is dat u voor 25 mei uw software gaat updaten om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

Download de GDPR folder van Exact

Zodra de nieuwe versie van Exact beschikbaar zullen wij u hier zo snel mogelijk over informeren en een afspraak met u plannen om een update door te voeren.